English

Tilhører du Fakultet for helsevitenskap, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
eller Fakultet for teknologi, kunst og design, skal du be om begrunnelse i Studentweb.
Eventuelle unntak informeres om per studentmail.

Brukernavn:
Passord: